LauraKiijärvi Asiallisesti liberaali

Painetta ja tolkkua it-hankintoihin

Viime aikoina on puhuttu paljon tarpeellisista rakennemuutoksista taloutemme vakauttamiseksi. Rakennemuutoksissa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon digitalisaation mahdollisuuksia, eli uusinta teknologiaa ja it-järjestelmiä. Valitettavasti it-hankinnat ovat viime aikoina usein kuitenkin epäonnistuneet ja julkisuudessakin on todettu esimerkiksi Viron menneen jo Suomen ohi alan osaamisessa.

Tulevalla vaalikaudella tulisikin asettaa riittävästi painetta maamme it-osaamisen ja it-järjestelmien kehittämiseen. Näkisin, että olisi järkevää säätää riittävällä siirtymäajalla laki, joka antaa julkiselle taholle luvan kysyä kansalaisiltaan yhtä tietoa vain kerran. Sen jälkeen tiedon tulisi löytyä kaikilta viranomaisilta it-järjestelmien kautta. Tämä pakottaisi maamme siirtymään paperinpyörittelystä aitoon digitaalisuuteen, jossa tieto liikkuu sujuvasti eri osapuolten välillä.

Tietojen liikkuvuuden lisäksi myös tietojärjestelmien hankkimista tulee järkevöittää. Julkisia it-järjestelmiä tulisi kehittää pienissä osissa pala kerrallaan, jotta hankintojen riskit pienenisivät ja järjestelmät saataisiin nopeammin käyttöön. Julkisella rahoituksella tuotetun lähdekoodin tulisi myös lähtökohtaisesti olla avointa, jotta vältytään toimittajaloukuilta ja helpotetaan eri järjestelmien liittämistä toisiinsa. Avoimen lähdekoodin avulla järjestelmiä on myös helpompaa jatkokehittää ja mukauttaa muuttuviin tarpeisiin.

Alalla on Suomessa osaamista kaikkeen edellä mainittuun. Tuo osaaminen ja siihen liittyvät toimintatavat pitäisi vain saada käyttöön mahdollisimman laajalti ja nopeasti. Tämä edesauttaa myös taloutemme tasapainottamista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat