LauraKiijärvi Asiallisesti liberaali

Ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi

Hallituksen perhepoliittisen mallin kaaduttua perhevapaiden uudistusta tulisi pohtia kokonaisuutena perheiden ja erityisesti pienten lasten mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta.

Nykymallissa osa lapsista menee päivähoitoon noin yhdeksän kuukauden ikäisenä ansiosidonnaisen vanhempainrahan päättyessä. Lapsen kehityksen kannalta ikä on haasteellinen, sillä juuri yhdeksän kuukauden iässä lapsi kokee yleensä eroahdistusta. Osassa perheistä talous taas antaa myöten pitää lapsi kotihoidossa aina kolmevuotiaaksi asti. Perheiden mahdollisuudet hoitaa lapsia kotona eivät siis ole kovinkaan tasa-arvoiset.

Itse kannatankin 6+6+6 -mallia, jossa kolmannes vapaasta on kiintiöity isälle, kolmannes äidille ja loppu kolmannes jaettavaksi miten perhe parhaiten katsoo. Käytännössä perhe saisi siis jatkossa 18kk ansiosidonnaista vanhempainrahaa, jonka turvin perheillä olisi yhtäläisemmät mahdollisuudet hoitaa lapsi kotona noin puolitoistavuotiaaksi asti niin halutessaan.

Malli parantaisi työelämän sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun pidemmän vapaan riski työnantajan näkökulmasta jakautuisi tasaisemmin naisten ja miesten välillä. Pitkällä tähtäimellä tällä olisi todennäköisesti myönteisiä vaikutuksia ennen kaikkea naisten ura- ja palkkakehitykseen. 

Osa vastustaa vapaiden jakoa sanoen, että parempituloisemman miehen ei ole taloudellisesti mahdollista jäädä kotiin. Hyvä kysymys on, miksi asia yleensä on tänäpäivänä näin päin ja miksi vain 6% nykyisistä kotihoidontuen saajista on miehiä. Mielestäni tämä kertoo siitä, että nykymallissa on jotakin pahasti pielessä ja sitä on syytä muuttaa tasa-arvoisempaan suuntaan. 

Oman näkemykseni mukaan 6+6+6 -malli saattaisikin pienet lapset tasa-arvoisempaan asemaan sekä parantaisi sukupuolten tasa-arvoa työelämässä ja isien mahdollisuuksia vahvistaa vanhemmuuden kokemustaan ja suhdetta lapsiinsa. 

Malli aiheuttaisi luonnollisesti lisäkustannuksia nykyisiin vanhempainvapaisiin verrattuna. Oletettavasti mallilla on kuitenkin positiivisia vaikutuksia työn tarjontaan ja sitä kautta työllisyysasteeseemme. Verotuloja ja rahoitusta mallille saataisiin siis työllisyyden kasvaessa. 

Toiseksi itse näkisin järkevänä, että pitkällä tähtäimellä kotihoidontuki korvattaisiin perustilin kaltaisella järjestelmällä, eli säästöjä saataisiin myös siitä. Perustili mahdollistaisi lisäksi nykyistä kotihoidontukijärjestelmää paremmin erilaiset osa-aikatyöt ja joustavammat ratkaisut työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. 

Kolmanneksi tulisi harkita, pitäisikö oikeus hoitaa lasta kotona vanhempainvapaan jälkeen siirtää päätettäväksi paikallisesti työpaikoilla. Tämä joustavoittaisi työmarkkinoita ja parantaisi edelleen työllisyyttämme. Lasta voisi edelleen hoitaa vanhempainvapaan jälkeen kotona niin pitkään kuin haluaa, mutta työpaikka siirtyisi sillä hetkellä työmarkkinoilla olevalle työntekijälle, jos muuta ei ole paikallisesti sovittu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat