LauraKiijärvi Asiallisesti liberaali

Kilpailukykymme edellyttää vahvempaa asuntopolitiikkaa

Matthew Rognlie on noussut viime päivinä esille sosiaalisessa mediassa teoriallaan, jonka mukaan pääomien keskittymistä selittää pääasiassa asumiseen ja maanomistukseen kohdistuva varallisuus, ei niinkään ansiotulojen verotus. Rognlien mielestä rikkaat siis rikastuvat muita nopeammin lähinnä siksi, että he voivat sijoittaa asuntoihin ja maahan.


Mikäli teoriaan on uskominen, nousee asuntojen hintojen kohtuullistaminen entistä merkittävämpään rooliin myös yhteiskunnan eriarvoistumisen hillitsemisessä. Rognlien mukaan veropolitiikkaa tehokkaampi keino eriarvoistumisen ehkäisemisessä onkin parempi asuntopolitiikka. 

Suomessa asuntopolitiikan tavoitteena tulisi olla nykyistä vahvemmin asuntotarjonnan lisääminen asuntomarkkinoiden toimivuutta parantamalla. Käytännössä kaavoitusta pitäisi joustavoittaa ja nopeuttaa, varainsiirtovero ja asuntolainojen korkovähennysoikeus asteittain poistaa ja kiinteistöveroa vähitellen korottaa.

Paremmalla asuntopolitiikalla voidaan eriarvoistumisen ehkäisemisen lisäksi parantaa työvoiman liikkuvuutta ja taata näin yrityksille osaavimmat työntekijät. Tällä on keskeinen merkitys kilpailukyvyllemme. Tulevan hallituksen tuleekin pelkän verokeskustelun sijasta panostaa reippaasti myös asuntopolitiikkaan, koska vain luomalla edellytykset menestyä globaaleilla markkinoilla voimme säilyttää nykyisen elintasomme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat